• GENERALI
 • PZU
 • COMPENSA
 • TUIR WARTA
 • INTERRISK
 • HDI ASEKURACJA
 • ALLIANZ

Nieszczęśliwe wypadki

Ubezpieczamy sytuacje gdy w wyniku zdarzenia losowego klient odniesie uszczerbek na zdrowiu (zawał serca i udar mózgu mogą też zostać włączone w zakres zdarzenia losowego). Wówczas ubezpieczony otrzymuje świadczenie tym większe im większy procent uszczerbku na zdrowiu orzecze lekarz po zakończonym leczeniu. Świadczenie wypłacane jest również w wypadku zgonu ubezpieczonego (zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku).

Dodatkowe świadczenia to zwrot kosztów w przypadku:

 • nabycia środków ortopedycznych,
 • przeszkolenia inwalidów,
 • rehabilitacji,
 • leczenia,
 • ryczałtu za każdy dzień pobytu w szpitalu.