• GENERALI
  • PZU
  • COMPENSA
  • TUIR WARTA
  • INTERRISK
  • HDI ASEKURACJA
  • ALLIANZ

OC zawodu i prowadzonej działalności gospodarczej

Niektóre zawody (jak lekarz, księgowy, architekt itp.) z racji ustaw mają nałożony obowiązek posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej. Posiadamy takie ubezpieczenia w naszej ofercie.

Proponujemy również ubezpieczenia OC dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. W dzisiejszych czasach, z rosnącą liczbą roszczeń klientów wobec przedsiębiorców, dobrze jest mieć koło ratunkowe w postaci polisy, za którą stoi towarzystwo ubezpieczeniowe. To gwarantuje nam, że na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia swojej straty i tylko w sytuacji faktycznej winy ubezpieczonego, poszkodowany otrzyma świadczenie.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o odpowiedzialność:

  • pracodawcy za wypadki przy pracy,
  • za działalność podwykonawców,
  • za wprowadzony do obrotu produkt,
  • za przeniesienie chorób zakaźnych.