• GENERALI
 • PZU
 • COMPENSA
 • TUIR WARTA
 • INTERRISK
 • HDI ASEKURACJA
 • ALLIANZ

Firma

Ubezpieczamy majątek firmowy:

 • budynki,
 • budowle,
 • nakłady inwestycyjne,
 • wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi.

Powyższe może być objęte ochroną w zakresie:

 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • kradzieże z włamaniem,
 • rabunek.

Coraz częściej klienci wybierają dostępny od niedawna wariant ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.