• GENERALI
 • PZU
 • COMPENSA
 • TUIR WARTA
 • INTERRISK
 • HDI ASEKURACJA
 • ALLIANZ

Komunikacja

W ofercie posiadamy następujące ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC pojazdu (obowiązkowe),
 • Auto casco,
 • Minicasco - ubezpieczenia od kradzieży, zdarzeń losowych typu ogień, grad itp., a także zderzenia pojazdu ze zwierzyną,
 • NW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wsiadania/wysiadania, jazdy pojazdem,
 • Assistance - pomoc na drodze w sytuacji awarii, czy wypadku pojazdu w Polsce i za granicą,
 • Nowość - ubezpieczenie szyb od stłuczeń i ubezpieczenie bagażu.