• GENERALI
 • PZU
 • COMPENSA
 • TUIR WARTA
 • INTERRISK
 • HDI ASEKURACJA
 • ALLIANZ

Turystyka

Jadąc za granicę tylko z kartą NFZ powinniśmy mieć świadomość, że będąc poza granicami RP podlegamy takim świadczeniom jak obywatele kraju w którym będziemy przebywać (w obrębie europy). W większości przypadków oznacza to, że pacjent współuczestniczy w kosztach różnych świadczeń medycznych. Czasami procentowy udział chorego w kosztach jest bardzo duży, dlatego warto wykupić, ubezpieczenie kosztów leczenie poza Polską.

W ramach polisy zwracane są koszty wizyty u lekarza, koszty wykonania badań, operacji, zabiegów, rehabilitacji, koszty zakupu leków. Jeżeli zdarzenie losowe zostawi trwały uszczerbek na zdrowiu (np. złamanie) wówczas z ubezpieczenia zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie tym większe im większy procent uszczerbku na zdrowiu orzecze lekarz po zakończonym leczeniu.

Polisa turystyczna zapewnia również usługi, które nie zostały przewidziane w ramach karty NFZ:

 • zwrot kosztów poszukiwań,
 • zwrot kosztów ratownictwa w górach i na morzu,
 • pomoc tłumacza,
 • pomoc prawną,
 • pomoc finansową,
 • wypłatę w poczet kaucji,
 • pomoc w przypadku kradzieży lub zgubienia dokumentów,
 • transport zwłok,
 • odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi i zwierzętami.